met dank aan...

Jazz te Gast komt tot stand dankzij diverse bijdragen van fondsen en sponsoren. (Zie de logo’s onder aan de pagina).

Maar ook zonder de enthousiaste bewoners die hun tuin belangeloos beschikbaar stellen zou dit festival niet kunnen worden gerealiseerd. Daarom onze bijzondere dank aan alle families aan De Gast die hun tuin voor Jazz te Gast voor onze gasten en muzikanten openstellen.

Ook de geweldige inzet van al onze vrijwilligers stellen wij zeer op prijs. Veel dank aan:

Dirk Jan Boonstra die als een rots in de branding al onze losse eindjes van de productie aan elkaar heeft verbonden;

• Ook Bart Brandts-Buijs en Jannie Doornbos bedanken wij voor hun enthousiaste bijdrage op de scholen waar zij introductielessen gaven en meehielpen met de coördinatie van de muziekeducatie;

• we bedanken Johan Tillema voor de ondersteuning en het beschikbaar stellen van een aggregaat;

• en Sebastian Demydczuk die heeft meegedacht over de educatie en de talentstage;

• Ons horecateam dat al onze medewerkers de hele dag van versnaperingen heeft voorzien;

• De schoolkinderen die mee hebben gedaan aan de opening;

• De flyeraars die huis aan huis onze flyers hebben verspreid;

Susan Koek voor de presentatie van de talentstage;

• Alle talenten van de talentstage;

Margot Brekelmans voor het belangeloos beschikbaar stellen van haar Logies;

• De fotografen Janette Hamminga en Caroline van der Schaaf die een prachtig digitaal fotoverslag hebben gemaakt;

• Onze filmploeg met Claudette, Seline, Meike en Marijn van het Maartenscollege die enthousiast aan de slag zijn gegaan met een sfeerimpressie van het festival;

Maaike van den Hoek voor het aansturen van onze tuinbrigade;

Geranda Wiersma voor haar enorme inzet voor de vormgeving van de PR waar we reuze trots op zijn;

Sylvia, Irene, Jeroen en Dimitri voor hun bijdragen aan de PR, wat zowaar geen kleinigheid is zo tussen de bedrijven door;-).

Ook veel dank aan de organisaties van Zuidhorn die mee hebben gedacht:

• De Gemeente Zuidhorn voor het meedenken over de praktische realisatie en de vergunningen en voor het beschikbaar stellen van voorzieningen en ondersteuning door combinatiefunctionaris Bart;

• Tuincentrum Frank Meester voor het beschikbaar stellen van de materialen voor het schoolprogramma;

• Stichting Uit de Kunst Zuidhorn voor meedenken over draagvlak en financiën;

Muziekschool Westerkwartier voor het beschikbaar stellen van hun apparatuur en instrumenten;

Sandra ter Voort van stichting Welzijn, die insprong tijdens afwezigheid van Bart, werk heeft verzet voor ruimtes en faciliteiten en draagvlak in het dorp;

• Het CCZ voor het beschikbaar stellen van faciliteiten;

Abbe Borger voor het meedenken over allerlei praktische zaken (en al het andere…);

Bert en Marieke van Zalencentrum Balk die meedachten over de horeca-mogelijkheden en in vertrouwen diverse materialen uitleenden.


Fondsen en sponsoren


Provincie Groningen - LEADER


Kunstraad Groningen


BNG Cultuurfonds


Loket Levende Dorpen (LLD)


VSB fonds


Rabo Coöperatiefonds Westerkwartier


Stichting J.B. Scholtenfonds - H.S. Kammingafonds


N.V. Nederlandse Gasunie


NAM

Met dank aan


Stichting Ondernemersfonds KOM Zuidhorn


Lionsclub Westerkwartier

Stichting Plaatselijk Belang


Teampraktijk Veeneman fysiotherapie


Tandartspraktijk Berkhout


Prins Claus Conservatorium


Klusmaat van Dorp