Met dank aan:

Fondsen en sponsoren 2013


Provincie Groningen - LEADER


Kunstraad Groningen


VSB fonds


Stichting J.B. Scholtenfonds - H.S. Kammingafonds


N.V. Nederlandse Gasunie


Stichting Emmaplein Foundation


Stichting Beringer Hazewinkel


SNS REAAL Fonds